kagoshimashiraogawatyozaiyakkyokuanimedougadai6dan